Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspañol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientológiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
Hva er Scientologi?
Søk
HovedmenyHjemKontaktNyheterBokhandelOrdlisteLenker

Forord
Scientologi: Bakgrunn og opprinnelse
Scientologis prinsipper og anvendelse
Tjenestene i Scientologi
Prestelige ethikk. og justistjenester
Scientologis Effektivitet
Scientologikirker og deres Aktiviteter
Samfunnsorienterte Aktiviteter
Sosiale forbedringer
Verdensinstituttet for Scientologivirksomheter (WISE)
Sosiale forbedringsaktiviteter
Statistikker og vekst i Scientologi
En Scientologikatekisme
L. Ron Hubbard
Referanser
KAPITTEL 1

SCIENTOLOGI-RELIGIONEN

T

akket være vitenskapelige og tekniske framskritt gjennom de siste hundre år, er de fleste mennesker i dag materielt sett rikere enn sine forfedre. Men ifølge deres egne utsagn har livskvaliteten ikke holdt tritt med deres materielle framgang. Faktisk kan man si at folk tidligere var lykkeligere og mer tilfredse. Enkelte mennesker blir engstelige av materiell overflod og føler en nagende frykt for at enten noen andre, eller en alt for tidlig død, vil frata dem deres dyrekjøpte anskaffelser. Andre finner det lettere å se døden i øynene enn et liv i slaveri ved samlebåndet, mens det store flertall på mindre dramatisk vis lever et liv i stille fortvilelse.

På terskelen til det tjueførste århundre har de fleste ingen virkelig forståelse av de faktorene som styrer tilværelsen deres. Men for å si det rett ut, hvis de hadde hatt en større forståelse av seg selv og sine medmennesker, ville de ha vært i stand til å forbedre sine livsvilkår og dermed oppnå en lykkeligere tilværelse. Dette er derfor Scientologis formål: å gjøre det mulig for menneskene å forbedre sin lodd i livet gjennom økt forståelse.

Før Scientologi var utviklingen i de humanistiske fagene helt i utakt med tidens enorme naturvitenskapelige framskritt. Menneskehetens kunnskap om det fysiske univers hadde økt langt mer enn dens kunnskap om seg selv. Det presset som blir resultatet av en slik ubalanse, er skyld i mye av det som har gjort samfunnet ustabilt og som truer vår framtid. Det Scientologi betydde for mange mennesker da den oppsto på begynnelsen av 1950-årene, var en gjenopprettelse av denne balansen.

Forrige Neste
 

| Hva er Scientologi? | Lenker | Ordliste | Scientologi: Et nytt syn på livet | Scientologi-Religionen | Dianetikk | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |

| L. Ron Hubbard | Frivillige Scientologi-prester | Narkotika fakta | Hva er menneskerettigheter? | Hva scientologer sier om Scientologi |
| L. Ron Hubbard til grunnleggelsen av Dianetikk og Scientologi | David Miscavige Stryeformann i styret for Religious Technology Center |
© 2000-2011 Den Internasjonale Scientologikirken. Alle rettigheter forbeholdt.

For varemerke informasjon.