Hva er Scientologi?
Søk
HovedmenyHjemKontaktNyheterBokhandelOrdlisteLenker

Forord
Scientologi: Bakgrunn og opprinnelse
Scientologis prinsipper og anvendelse
Tjenestene i Scientologi
Prestelige ethikk. og justistjenester
Scientologis Effektivitet
Scientologikirker og deres Aktiviteter
Samfunnsorienterte Aktiviteter
Sosiale forbedringer
Verdensinstituttet for Scientologivirksomheter (WISE)
Sosiale forbedringsaktiviteter
Statistikker og vekst i Scientologi
En Scientologikatekisme
L. Ron Hubbard
Referanser


ORDLISTE

I

filosofiens verden har det alltid vært en tendens til å samle opp en masse nye ord og merkelapper. Grunnen er at filosofen oppdager fenomener i det fysiske univers, i sinnet eller innenfor humaniora som ikke tidligere er blitt nærmere iakttatt eller identifisert. Hvert av disse fenomenene trenger gjerne et nytt ord til å beskrive dem. Faktisk er denne syklusen av nye observasjoner som krever nye merkelapper, trolig den måten selve språket utvikler seg på. Språket er åpenbart produktet av glemte observatører som gjorde et ord kjent for å beskrive det de hadde observert.

Når fenomener eller observerte ting skulle ha en betegnelse i Dianetikk og Scientologi, var det opprinnelige systemet å gjøre om verb til substantiver eller omvendt. Utviklingen av nye faguttrykk ble faktisk holdt til et minimum. Det viste seg imidlertid at mange gamle ord fra filosofien ga folk en helt ny idé når de ble brukt. Den nøyaktigheten som ligger i utformingen av Dianetikk og Scientologi, krevde derfor en mer presis tilnærmingsmåte. Man oppnådde denne tilnærmingsmåten gjennom en spesiell navngiving for å holde sammenblanding med allerede antatte eller kjente fenomener på et minimum. Til tross for dette har Dianetikk og Scientologi ikke et stort antall fagord.

I den forskningen som resulterte i Dianetikk og Scientologi, støtte man på mange nye fenomener, som for første gang resulterte i en brukbar, forutsigbar teknologi om ånden. Innføringen av noen få ord med ny betydning for å gjøre dette mulig, virker som en liten pris å betale.

Denne ordlisten inneholder de Dianetikk- og Scientologi-uttrykk som forekommer i Hva er Scientologi?

Forrige Neste
 

| Hva er Scientologi? | Lenker | Ordliste | Scientologi: Et nytt syn på livet | Scientologi-Religionen | Dianetikk | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |

| L. Ron Hubbard | Frivillige Scientologi-prester | Narkotika fakta | Hva er menneskerettigheter? | Hva scientologer sier om Scientologi |
| L. Ron Hubbard til grunnleggelsen av Dianetikk og Scientologi | David Miscavige Stryeformann i styret for Religious Technology Center |
© 2000-2011 Den Internasjonale Scientologikirken. Alle rettigheter forbeholdt.

For varemerke informasjon.