Hva er Scientologi?
Søk
HovedmenyHjemKontaktNyheterBokhandelOrdlisteLenker

Forord
Scientologi: Bakgrunn og opprinnelse
Scientologis prinsipper og anvendelse
Tjenestene i Scientologi
Prestelige ethikk. og justistjenester
Scientologis Effektivitet
Scientologikirker og deres Aktiviteter
Samfunnsorienterte Aktiviteter
Sosiale forbedringer
Verdensinstituttet for Scientologivirksomheter (WISE)
Sosiale forbedringsaktiviteter
Statistikker og vekst i Scientologi
En Scientologikatekisme
L. Ron Hubbard
Referanser
ORDLISTE

aberrasjon: et avvik fra rasjonell tanke eller atferd. Det betyr i realiteten å feile, å gjøre feil, eller mer spesifikt å ha fastlåste ideer som ikke er sanne. Ordet brukes også i sin vitenskapelige betydning. Det betyr å avvike fra en rett linje. Hvis en linje skulle ha gått fra A til B, og den så er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt og endelig komme fram til B. Hvis man bruker ordet i denne betydningen, betyr det også at noe ikke er rett eller at man ser tingene på en fordreid måte, for eksempel en mann som ser en hest, men tror at han ser en elefant. Aberrert atferd vil være feilaktig atferd eller en atferd som ikke bygger på fornuft. Når man har engrammer, har disse en tendens til å avlede en fra det som ville ha vært den normale evnen til å oppfatte sannhet, og føre til et aberrert syn på situasjoner. Dette vil igjen medføre en aberrert reaksjon på disse situasjonene. Aberrasjon er det motsatte av sunn fornuft, som blir motstykket til aberrasjon. Fra latin, aberrare, å gå vekk fra; latin ab, vekk, errare, å gå.

ABLE: et akronym for Association for Better Living and Education International. Se kapittel 31.

affinitet: graden av å like, hengivenhet eller mangel på samme. Det er følelsen av kjærlighet eller å kunne like noe eller noen.

affinitet-realitet-kommunikasjon-trekanten (ARC-trekanten): en trekant som symboliserer at affinitet, realitet og kommunikasjon (engelsk: communication) sammen fører til forståelse. Ingen av trekantens hjørner kan forsterkes uten at de to andre hjørnene samtidig blir forsterket, og ingen av hjørnene kan svekkes uten at de to andre også svekkes. Se kapittel 4.

analytisk sinn: den delen av sinnet som man bevisst bruker, og som man er seg bevisst. Det er den delen av sinnet som tenker, oppfatter data, husker dem og løser problemer. Se kapittel 4.

antisosial personlighet: se undertrykkende person i denne ordlisten.

AO: forkortelse for Avansert Organisasjon. Se kapittel 21.

ARC: et ord som er satt sammen av forbokstavene i affinitet, realitet og kommunikasjon (engelsk: communication). Se kapittel 4.

ARC-brudd: et plutselig fall i eller avskjæring av affinitet, realitet eller kommunikasjon med noe eller noen. Opprørthet overfor mennesker eller ting (ARC-brudd) oppstår fordi affinitet, realitet, kommunikasjon eller forståelse reduseres eller brytes ned. Scientologer bruker vanligvis uttrykket ARC-brudd i stedet for opprørthet, da man kan få en rask forbedring i personens sinnstilstand hvis man finner fram til hvilket av de tre hjørnene av forståelse som er blitt brutt.

ARC Straightwire: en prosess hvor auditøren får preclear til å gjenkalle tidspunkter med affinitet, realitet og kommunikasjon, ved hjelp av direkte hukommelse, hvor man strekker en direkte linje mellom nåtid og en hendelse i fortiden.

assessment: en auditeringsteknikk som bidrar til å isolere spesielle områder eller emner som en preclear har ladning på, slik at de kan bli tatt opp i auditering.

auditering: Scientologi-veiledning, tatt fra det latinske ordet audire, som betyr «å høre eller lytte». Auditering er en enestående form for personlig veiledning som hjelper en til å se på sin egen tilværelse og konfrontere hva man er og hvor man er. Se kapittel 5.

auditering ved bruk av lister: en teknikk brukt i visse auditeringsprosedyrer.

auditør: en prest eller en prest under utdanningi Scientologikirken. Auditør betyr en som lytter, fra det latinske audire, som betyr «å høre eller lytte». En auditør er utdannet og kvalifisert til å anvende auditering som et verktøy som kan hjelpe et menneske med å få det bedre. En auditør gjør ikke noe med en preclear; han arbeider sammen med preclearen for å hjelpe ham med å bekjempe sitt reaktive sinn. Se kapittel 5.

Forrige Neste
 

| Hva er Scientologi? | Lenker | Ordliste | Scientologi: Et nytt syn på livet | Scientologi-Religionen | Dianetikk | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |

| L. Ron Hubbard | Frivillige Scientologi-prester | Narkotika fakta | Hva er menneskerettigheter? | Hva scientologer sier om Scientologi |
| L. Ron Hubbard til grunnleggelsen av Dianetikk og Scientologi | David Miscavige Stryeformann i styret for Religious Technology Center |
© 2000-2011 Den Internasjonale Scientologikirken. Alle rettigheter forbeholdt.

For varemerke informasjon.