Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspañol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientológiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
Hva er Scientologi?
Søk
HovedmenyHjemKontaktNyheterBokhandelOrdlisteLenker

Forord
Scientologi: Bakgrunn og opprinnelse
Scientologis prinsipper og anvendelse
Tjenestene i Scientologi
Prestelige ethikk. og justistjenester
Scientologis Effektivitet
Scientologikirker og deres Aktiviteter
Samfunnsorienterte Aktiviteter
Sosiale forbedringer
Verdensinstituttet for Scientologivirksomheter (WISE)
Sosiale forbedringsaktiviteter
Statistikker og vekst i Scientologi
En Scientologikatekisme
L. Ron Hubbard
Referanser
KAPITTEL 5

HVORDAN SCIENTOLOGI ANVENDES

I

nnenfor den enorme samlingen av kunnskap som utgjør Scientologis religiøse filosofi, er det mange prinsipper som gir et nytt og videre syn på livet når man tilegner seg dem. Med kjennskap til toneskalaen kan man for eksempel se hva man skal gjøre med et mutt barn, hvordan man skal berolige en opprørt venn eller få en idé formidlet til en sindig arbeidsgiver. Disse prinsippene utgjør et stort område av informasjon innenfor humaniora. Prinsippene er til for at man skal kunne tenke med dem, arbeide med dem, fundere på dem og akseptere eller avvise dem etter som man selvføler. Det er en samling viten beregnet på at man skal lære av den. Det er ikke noe autoritært system. Det er verdifullt utelukk-ende som en samling viten.

Den andre delen av Scientologi – anvendelsen av prinsippene i dens filosofi – er avledet fra denne samlingen av visdom. Det usedvanlige i Dianetikk og Scientologi var utviklingen av nøyaktige metoder for å øke menneskets åndelige bevissthet og evner. Andre forsøk på å nå dette målet har bare gitt spredte eller midlertidige resultater – om overhodet noen. Hvis man anvender Scientologi nøyaktig, kan man oppnå forbedringer i livet.

Den betydningen anvendelse har i Scientologi kommer av den kjensgjerning at L. Ron Hubbard, som en del av religionen, utviklet en teknologi som setter en i stand til å bruke hans oppdagelser til å skape forbedringer for seg selv og andre. Teknologi vil si metoder for anvendelse av prinsippene i et emne, til forskjell fra den rene kunnskapen om emnet. Ved å bruke L. Ron Hubbards teknologi – ved å anvende metodene – kan man styrke sine sanser, høyne sin bevissthet, styrke sine evner og leve et bedre og mer tilfredsstillende liv. Kort sagt kan man sette seg ut over andres ideer om at mennesket ikke kan endre seg, og at man ikke kan bli bedre enn man er født til å være.

I resten av denne boken vil uttrykket teknologi bli brukt om anvendelsen av Scientologis prinsipper. Det finnes mange teknologier i dag – teknologier til å bygge broer eller til å sende raketter ut i rommet. Men med L. Ron Hubbards arbeid er det for første gang kommet en teknologi som beviselig kan forbedre sinnets måte å fungere på, og som kan gjenskape menneskets åndelige potensial. Dette kalles auditering.

Forrige Neste
 

| Hva er Scientologi? | Lenker | Ordliste | Scientologi: Et nytt syn på livet | Scientologi-Religionen | Dianetikk | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |

| L. Ron Hubbard | Frivillige Scientologi-prester | Narkotika fakta | Hva er menneskerettigheter? | Hva scientologer sier om Scientologi |
| L. Ron Hubbard til grunnleggelsen av Dianetikk og Scientologi | David Miscavige Stryeformann i styret for Religious Technology Center |
© 2000-2011 Den Internasjonale Scientologikirken. Alle rettigheter forbeholdt.

For varemerke informasjon.