Hva er Scientologi?
Søk
HovedmenyHjemKontaktNyheterBokhandelOrdlisteLenker

Forord
Scientologi: Bakgrunn og opprinnelse
Scientologis prinsipper og anvendelse
Tjenestene i Scientologi
Prestelige ethikk. og justistjenester
Scientologis Effektivitet
Scientologikirker og deres Aktiviteter
Samfunnsorienterte Aktiviteter
Sosiale forbedringer
Verdensinstituttet for Scientologivirksomheter (WISE)
Sosiale forbedringsaktiviteter
Statistikker og vekst i Scientologi
En Scientologikatekisme
L. Ron Hubbard
Referanser
ORDLISTE

randomitet: forholdet mellom den mengde av forutsett og uforutsett bevegelse som en person har.

RD: forkortelse for rundown. Se rundown i denne ordlisten.

reaktivt sinn: den delen av sinnet som arbeider på en total stimulus-respons-basis. Denne delen av sinnet er ikke under ens aktive kontroll, og den utøver makt og bestemmelse over ens bevissthet, formål, tanker, kropp og handlinger. Se kapittel 4. Se også stimulus-respons i denne ordlisten.

realitet: det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett en enighet om at det vi er enige om skal være virkelig, er virkelig.

rehab: forkortelse for rehabilitering, en auditeringshandling som brukes til å hjelpe en person med å gjenvinne en tidligere evne, tilstand eller en mer ideell tilstand som er blitt betvilt, benektet eller undertrykt.

restimulering: «oppvåkningen» av et gammelt engram, som kan skje når ens nåværende omgivelser inneholder tilstrekkelige likheter med engrammets bestanddeler. Dette kan forårsake en reaktivering av det. Når et engram er restimulert, kan man oppleve smerter og følelser som ligner de smerter og følelser som finnes i den opprinnelige hendelsen.

R6EW: betegnelsen for auditeringsprosessen som brukes i Grad VI. Se kapittel 13.

RTC: Forkortelse for Religious Technology Center (Senteret for religiøs teknologi). Se kapittel 23.

rundown: en serie av sammenhengende handlinger i Scientologi, som kuliminerer i et bestemt resultat. For eksempel: Et stoffrundown består av flere forskjellige auditeringsprosesser og -handlinger, der resultatet er et menneske som er befridd fra de mentale og åndelige virkningene av stoffer, hvis disse prosessene blir utført fullt ut og i den riktige rekkefølgen.

Forrige Neste
 

| Hva er Scientologi? | Lenker | Ordliste | Scientologi: Et nytt syn på livet | Scientologi-Religionen | Dianetikk | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |

| L. Ron Hubbard | Frivillige Scientologi-prester | Narkotika fakta | Hva er menneskerettigheter? | Hva scientologer sier om Scientologi |
| L. Ron Hubbard til grunnleggelsen av Dianetikk og Scientologi | David Miscavige Stryeformann i styret for Religious Technology Center |
© 2000-2011 Den Internasjonale Scientologikirken. Alle rettigheter forbeholdt.

For varemerke informasjon.